سایت اطلاع رسانی اپراتور
سایت تخصصی و آموزشی کارکنان قرارداد کار مشخص (اپراتورها) 
قالب وبلاگ
وزارت نيرو ضمن برگزاري آزمون استخدامي متمركز در روز جمعه مورخ 30/08/1393 جهت حوزه ستادي ، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت هاي تابعه آن و همچنين شركت مديريت منابع آب ايران و شركتهاي تابعه آن در سراسر كشور استخدام مي نمايد. داوطلبان مي توانند از تاريخ 10/08/93 لغايت 18/08/93 به سايت www.azmoon-niroo.ir مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.
منبع: دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو
[ چهارشنبه 1393/07/30 ] [ 1:45 ] [ اپراتور ]

[ پنجشنبه 1393/07/24 ] [ 0:47 ] [ اپراتور ]

اطـلاعـیـه ها

1393/07/22 - مهلت ارسال اطلاعات فرم شماره 6 تا 30/07/1393 بدون تمدید

کلیه دستگاه های مشمول موافقتنامه هزینه ای ملی و استانی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1393/07/30 فرصت دارند آمار نیروی انسانی فرم شماره 6 موافقتنامه هزینه ای را (برای مبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری) از طریق همین سامانه به تایید معاونت توسعه برسانند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه این معاونت نخواهد شد. بدیهی است ضمن عدم مبادله موافقتنامه سال 1393 آن دستگاه با معاونت های یاد شده این دستگاه هامی بایست نسبت به مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پاسخگو باشند.

1393/07/22 - ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه‌ اطلاعات نظام اداری (همین سامانه) و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند

1393/07/22 - مصادیق سایر در فرم شماره 6 شامل نیروهای کارگری دایم کارگری، موقت، ساعتی و شرکتی می باشد.

بمنظور ایجاد وحدت رویه در تکمیل آمار فرم شماره 6 نیروی انسانی دستگاه های مشمول بودجه ملی و استانی به اطلاع می رساند نوع استخدام سایر در این فرم بر اساس نظرات مشترک امورهای تلفیق و بودجه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور شامل نیروهای کارگری دایم کارگری، موقت، ساعتی و شرکتی تنظیم شده است. بنابر این اضافه کردن آمار نیروهای کارگری دایم به آمار نیروهای رسمی  در فرم مذکور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده دستگاه ذیربط پاسخگو می باشد.

1393/07/22 - دستگاه های غیر مشمول موافقتنامه هزینه ای مکلف به ارسال اطلاعات به سامانه می باشند

دستگاه های غیر مشمول موافقتنامه هزینه ای (بویژه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ذیل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها) موظف به ارسال اطلاعات کارکنان به سامانه آمار و اطلاعات نیروی انسانی کارمندایران می باشند. بدیهی است محاسبه و صدور مجوزهای استخدامی منوط به اطلاعات ارسالی دستگاه ها بوده و مسئولیت عواقب عدم ارسال اطلاعات بعهده خود دستگاه می باشد. ضمنا دستگاه های مشمول موافقتنامه هزینه ای که در سامانه فرم شماره 6 موافقتنامه نیروی انسانی ، اطلاعات خود را به تایید این معاونت رسانده اند نیازی به ارسال مجدد اطلاعات در سامانه آمار و اطلاعات نیروی انسانی نمی باشند.

1393/07/22 - تایید آمار فرم شماره 6 استانداری ها بصورت ملی انجام می شود

با توجه به اینکه مبادله موافقتنامه استانداری های سراسر کشور در سال 1393 بصورت ملی انجام می شود، در سامانه تایید آمار کارمندایران نیز، فرم شماره 6 استانداری ها پس از تکمیل، مستقیما به معاونت توسعه ارسال شده و با تایید این معاونت برای مبادله در کارتابل دفتر امور اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قابل مشاهده می باشد. بنابر این فرم شماره 6 استانداری ها از دسترسی دفاتر منابع انسانی و تحول اداری و یا بودجه آن استانداری خارج شده است.

 

[ پنجشنبه 1393/07/24 ] [ 0:44 ] [ اپراتور ]

اطـلاعـیـه ها
1393/07/23 - صدور شماره مستخدم منوط به تایید آمار فرم شماره 6 یا آمارکارکنان است

23/07/1393 : به اطلاع می رساند این معاونت به درخواست هایی شماره شناسه تخصیص خواهد داد که قبلا اطلاعات کلیه کارکنان آن دستگاه در  سامانه فرم شماره 6 یا سامانه آمار و اطلاعات کارکنان به تایید این معاونت رسیده باشد.

1393/07/01 - ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه‌ اطلاعات نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.

1393/07/01 - ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه‌ای) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور امکان‌پذیر است.

1393/06/23 - قابل توجه دستگاه های اجرایی غیر مشمول موافقتنامه هزینه ای

دستگاه های غیر مشمول موافقتنامه هزینه ای (بویژه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ذیل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها) موظف به ارسال اطلاعات کارکنان به سامانه آمار و اطلاعات نیروی انسانی کارمندایران می باشند. بذیهی است محاسبه و صدور مجوزهای استخدامی منوط به اطلاعات ارسالی دستگاه ها بوده و مسئولیت عواقب عدم ارسال اطلاعات بعهده خود دستگاه می باشد. ضمنا دستگاه های مشمول موافقتنامه هزینه ای که در سامانه فرم شماره 6 موافقتنامه نیروی انسانی ، اطلاعات خود را به تایید این معاونت رسانده اند نیازی به ارسال مجدد اطلاعات در سامانه مذکور نمی باشند.

1393/06/21 - درخواست شناسه برای کارکنان قراردادی کلیه دستگاه های اجرایی صرفا از طریق فرایندهای همین سامانه امکان پذیر است

درخواست و صدور شماره شناسه برای کارکنان قراردادی کلیه دستگاه های اجرایی صرفا از طریق فرایندهای اجرایی تعیین شده در همین سامانه امکان پذیر است. بنابراین،  معاونت از صدور شماره شناسه که درخواست آن به غیر از فرایندهای تعیین شده در این سامانه صورت پذیرد معذور است. تاکید می شود دستگاه های اجرایی از درخواست حضوری، تلفنی و مکاتبه ای شماره شناسه خودداری نمایند.

1393/06/15 - نحوه رفع اشکالات کاربران دستگاه های استانی در خصوص سامانه کارمندایران

امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این معاونت، اشکالات و ابهامات احتمالی کاربران دستگاه های استانی را که از طریق دفتر تحول استانداری یا دستگاه ستادی ذیریط به این امور اعلام شود رفع نموده و از پاسخ مستقیم و موردی به دستگاه های استانی معذور می باشد. بنابر این تمامی کاربران استانی از تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به امور خودداری نموده و سوالات، اشکالات و ابهامات احتمالی خود را صرفا به دفتر تحول اداری استانداری و یا دستگاه ستادی ذیربط اعلام نمایند.

1393/06/15 - نحوه صدور مجوز بکارگیری نیروی قراردادی جدید

صدور مجوز بکارگیری نیروی قراردادی (برای دستگاه های ستادی/واحدهای اسنانی) صرفا با درخواست بالاترین مقام دستگاه ستادی ذیربط و در قالب تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (حداکثر تا 10 درصد پست های سازمانی مصوب) و از طریق همین سامانه بصورت آنی امکان پذیر است بنابر این معاونت از پاسخ به درخواست های غیر سامانه ای و یا مراجعات حضوری معذور می باشد. ضمنا درخواست مجوز بکارگیری و صدور شناسه نیروی قراردادی کار معین مشخص جدید (1390/01/01 به بعد) در خارج از تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سامانه مذکور امکان پذیر نمی باشد

1393/06/15 - نحوه درخواست اصلاح شناسه نیروهای قراردادی

کلیه دستگاه های اجرایی ستادی یا واحدهای استانی که دارای کد بودجه مستقل می باشند، می توانند نسبت به درخواست اصلاح شناسه در همین سامانه برای نیروهایی که تا پایان سال 1389 قراردادی کارمشخص معین یا خرید خدمت بوده اند ولی بنحوی از انحاء برای آنان شناسه کارکری موقت صادر شده است اقدام نمایند. اصلاح شناسه به قراردادی کارمشخص معین برای نیروهایی که در راستای مصوبه 1390/11/01 از شرکتی پیمانکاری به کارگری موقت (بند الف) تبدیل وضع شده اند  ( به جز در قالب تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری )   امکان پذیر نمی باشد.

1393/06/15 - دستگاه های اجرایی از فرستادن افراد ذینفع به معاونت برای پیگیری صدور مجوز یا شناسه خوداری نمایند

 از آنجایی که صدور مجوز جذب و بکارگیری نیروی قراردادی و همچنین شناسه آنان صرفا از طریق سامانه صورت می گیرد و مجوزها و شماره های صادر شده بلافاصله در کارتابل کاربران سامانه قابل رویت می باشد بنابر این دستگاه های اجرایی از فرستادن افراد ذینفع برای درخواست مجوز و یا دریافت حضوری شماره شناسه به معاونت توسعه خوداری نمایند. ضمنا به درخواست های رسیده در سامانه به نوبت شماره شناسه تخصیص داده خواهد شد. معاونت از پاسخ تلفنی یا حضوری به افراد ذینفع معذور است.

1393/06/15 - درج تعداد پست های سازمانی مصوب در سامانه توسط امور ساختارهای معاونت انجام می شود

درج تعداد پست های مصوب در سامانه برای درخواست مجوز بکارگیری نیروی قراردادی در قالب تبصره ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا توسط امور ساختارهای معاونت انجام می گیرد. بنابر این از انجام مکاتبه، تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی خودداری شود.

1393/06/12 - فرایند درخواست شناسه برای نیروهای قراردادی کار معین مشخص و یا قراردادی کارگری موقت به شرح ذیل است:

1- ثبت مشخصات نیروی قراردادی به همراه ضمیمه مدارک لازم آن نیرو در سامانه درخواست شماره شناسه توسط مسئول کارگزینی دستگاه مشمول بودجه ملی یا استانی

2- تایید مشخصات ثبت شده و ضمایم مربوط توسط مدیر کل امور اداری یا مدیرکل استان

3- تایید درخواست توسط ذیحساب یا مدیرکل امور مالی مشمول دستگاه بودجه ملی یا استانی از نظر تامین اعتبار

4- تایید و ارسال درخواست به معاونت توسعه برای صدور شماره مستخدم توسط بالاترین مقام دستگاه ستادی

5-تایید درخواست توسط کارشناس استخدام امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت به نوبت درخواست های رسیده

توجه : از پیگیری های تلفنی، حضوری و یا فرستادن افراد ذینفع به معاونت خودداری شود.

5- صدور شماره مستخدم توسط رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی به نوبت درخواست های تاییده شده کارشناس استخدام

توجه: در صورت عدم تایید درخواست توسط هریک از کاربران، درخواست مذکور به کارتابل مسئول کارگزینی برای خذف و یا اصلاح بر می گردد و فرایند دوباره از سرگرفته می شود.

1393/06/12 - درخواست شناسه نیروی قراردادی کارمعین مشخص جدید نیاز به مجوز دارد

درخواست شناسه برای نیروهای قراردادی کارمعین مشخص که تاریخ اولین بکارگیری آنان بعد از 1390/01/01 می باشد صرفا در قالب تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (حداکثر تا 10 درصد پست های سازمانی مصوب هر دستگاه در ستاد یا استان منوط به تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) مقدور است. درخواست مجوز برای حوزه ستادی دستگاه ها و یا واحدهای استانی می بایست از طریق همین سامانه توسط بالاترین مقام دستگاه ستادی انجام گیرد.با توجه به توضیحات فوق در این خصوص نیازی به تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به معاونت نمی باشد.

1393/06/11 - نحوه دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه کارمندایران از معاونت توسعه و یا استانداری به شرح ذیل است:

الف- نمایندگان دستگاه های مشمول بودجه ملی برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور کاربران ذیربط برای ورود به سامانه های درخواست شماره مستخدم و شناسه به همراه معرفی نامه از بالاترین مقام منابع انسانی به امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت مراجعه نمایند.

نمونه معرفی نامه  دستگاه مشمول ملی:

به : رییس محترم امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

با سلام و احترام بدین وسیله آقای/خانم نام - نام خانوادگی بعنوان نماینده این وزارت/سازمان/شرکت برای دریافت دسترسی های موردنیاز سامانه کارمندایران معرفی می شود. خواهشمند است دستور فرمایند اقدام لازم بعمل آید           نام و نام خانوادگی بالاترین مقام منابع انسانی

ب- نمایندگان 28 دستگاه مشمول بودجه استانی برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور کاربران ذیربط برای ورود به سامانه های درخواست شماره مستخدم و شناسه به همراه معرفی نامه از مدیرکل دستگاه به دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مراجعه نمایند.

نمونه معرفی نامه دستگاه مشمول بودجه استانی:

به : مدیرکل محترم منابع انسانی و دفتر تحول اداری استانداری

با سلام و احترام بدین وسیله آقای/خانم نام - نام خانوادگی بعنوان نماینده این اداره کل برای دریافت دسترسی های موردنیاز سامانه کارمندایران معرفی می شود. خواهشمند است دستور فرمایند اقدام لازم بعمل آید           نام و نام خانوادگی مدیرکل واحد استانی

ج- کاربران محترم دستگاه های اجرایی می توانند با نام کاربری و کلمه عبور دریافت شده از معاونت توسعه و یا استانداری ها برای ورود به هر دو سامانه درخواست شماره مستخدم و شماره شناسه استفاده نمایند.

د- فرایند دریافت نام کاریری و کلمه عبور کاربران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل است:

1- معرفی نماینده وزارت برای پیگیری دریافت نام کاربری و کلمه عبور کاربران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش برای دسترسی به سامانه صدور شماره مستخدم و شناسه توسط بالاترین مقام منابع انسانی وزارت خانه

2- ارایه فهرست کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بهمراه کد بودجه توسط نماینده معرفی شده وزارت خانه به معاونت برای ایجاد آنها در سامانه

3- دریافت نام کاربری و کلمه عبور هریک از کاربران کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بصورت بصورت محرمانه و یکجا از معاونت توسط نماینده وزارت خانه

4- توزیع محرمانه نام کاربری و کلمه عبور کاربران کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با نامه محرمانه بالاترین مقام منابع انسانی وزارت خانه

توجه : دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از مراجعه و یا مکاتبه با معاونت برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور خودداری نمایند.

 

هـ - فرایند دریافت نام کاریری و کلمه عبور کاربران دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل است:

1- معرفی نماینده وزارت برای پیگیری دریافت نام کاربری و کلمه عبور کاربران دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی تحت پوشش برای دسترسی به سامانه صدور شماره مستخدم و شناسه توسط بالاترین مقام منابع انسانی وزارت خانه

2- ارایه فهرست کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی بهمراه کد بودجه توسط نماینده معرفی شده وزارت خانه به معاونت برای ایجاد آنها در سامانه

3- دریافت نام کاربری و کلمه عبور هریک از کاربران کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی بصورت بصورت محرمانه و یکجا از معاونت توسط نماینده وزارت خانه

            4- توزیع محرمانه نام کاربری و کلمه عبور کاربران کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی با نامه محرمانه بالاترین مقام منابع انسانی وزارت خانه

            توجه : دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی از مراجعه و یا مکاتبه با معاونت برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور خودداری نمایند.

1393/06/03 - انتقال اطلاعات نیروهای قراردادی از سامانه قبلی به سامانه جدید

اطلاعات نیروهای قراردادی دارای شناسه به مرور زمان از سامانه قبلی به سامانه جدید منتقل می شود. بنابراین از انجام مکاتبات و یا درخواست مجدد برای صدور شماره جدید در سامانه خودداری شود.

[ پنجشنبه 1393/07/24 ] [ 0:10 ] [ اپراتور ]

[ دوشنبه 1393/07/21 ] [ 10:56 ] [ اپراتور ]

دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده و دانلود متن کامل بخشنامه در قالب پی دی اف (pdf)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ و ۱۷/۴/۱۳۹۳ و ۱۴/۵/۱۳۹۳ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای»، به استناد ماده (۴۴)‌ و بند (۳) قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارت‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و قضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمون‌های استخدامی، کاهش هزینه‌های برگزاری آزمون‌ها، افزایش رضایت‌مندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان، دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را به شرح پیوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

از تاریخ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‌الذکر اقدام خواهند نمود.

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

- معاونت توسعه: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

- سامانه امتحانات: سامانه الکترونیکی امتحانات و مسابقات استخدامی.

- مجوز استخدامی: اجازه استخدام در دستگاه اجرایی که بر اساس سیاست‌ها و الزامات قانونی، در سقف پست‌های سازمانی مصوب بلاتصدی و اعتبارات مصوب، در زمان مشخص از طریق معاونت توسعه اعلام می‌گردد.

- آگهی استخدامی: آگهی مربوط به تمام یا بخشی از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع‌رسانی جهت ثبت‌نام داوطلبان واجد شرایط است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله «طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دولت» و «تشکیلات تفصیلی مصوب دستگاه اجرایی» تنظیم می‌شود.

- خوشه شغلی: مجموعه‌ای از دو یا چند شغل است که با توجه به تجانس، همگونی وظایف و تحصیلات مورد نیاز در شرایط احراز آنها، توسط معاونت توسعه تعیین و در یک مجموعه قرار می‌گیرند. خوشه‌های شغلی تعیین‌شده، مبنای امتحانات مشترک خواهند بود و چنانچه برخی از مشاغل در هیچ‌یک از خوشه‌های شغلی قرار نگیرند، در این صورت شغل مورد نظر مبنای امتحان مشترک قرار خواهد گرفت.

- حیطه عمومی امتحان: سنجش توانمندی‌ها و معلومات عمومی داوطلبان استخدام، شامل دانش عمومی، هوش و استعداد یادگیری، توانمندی ذهنی و روانشناختی و اطلاعات و معلومات پایه است که به صورت کتبی برگزار می‌شود.

- حیطه تخصصی امتحان: سنجش دانش و معلومات تخصصی داوطلبان استخدام است که برای تصدی شغل مورد نظر به صورت کتبی برگزار می‌شود.

- حیطه مشترک فراگیر: سنجش حیطه‌های عمومی و تخصصی است که بر اساس خوشه شغلی در فواصل زمانی مشخص، از طریق امتحان به صورت متمرکز و سراسری، با تجمیع آگهی‌های استخدامی مورد تأیید معاونت توسعه در هر دوره، توسط مؤسسه مجری و با راهبری و نظارت معاونت توسعه برگزار می‌گردد.

- دفترچه امتحان مشترک: دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان در امتحان مشترک فراگیر و یا خاص است که به صورت عمومی توسط مؤسسه مجری انتشار می‌یابد.

- امتحان مشترک خاص: شامل حیطه‌های عمومی و تخصصی امتحان برای برخی از مشاغل عمومی نظیر حراست، گزینش، حقوقی است که در فواصل زمانی مشخص به صورت متمرکز در سطح کشور توسط مؤسسه مجری و با راهبری و نظارت معاونت توسعه برگزار می‌گردد.

- حد نصاب: کسب حداقل پنجاه درصد (٪۵۰) بالاترین نمره مکتسبه (بر حسب درصد) از مجموع دو حیطه عمومی و تخصصی (با ارزش وزنی برابر) می‌باشد.

- مؤسسه مجری: مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و...)، تعاونی و یا خصوصی که توسط معاونت توسعه به عنوان مسؤول اجرای امتحان مشترک تعیین می‌گردند.

- مصاحبه استخدامی: سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علایق، استعداد یادگیری و... می‌باشد.

- مراکز ارزیابی: مؤسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که بر  اساس دستورالعمل اعتبارسنجی، صلاحیت آنها توسط معاونت توسعه تأیید و مسؤول اجرای مصاحبه استخدامی می‌باشند.

- داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می‌گردند:

الف- شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ج- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

د- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین‌شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

تبصره- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.

ماده ۲- استخدام در دستگاه‌های اجرایی، بر اساس مجوزهای صادره توسط معاونت توسعه و از میان داوطلبان واجد شرایط که نمرات لازم را در امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بر اساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده باشند و از نظر گزینش اخلاقی- عقیدتی واجد شرایط تشخیص داده شوند، با تأیید معاونت توسعه صورت خواهد گرفت.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین برنامه نیروی انسانی اقدام نموده و نیازهای استخدامی خود را بر اساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه استخدامی از معاونت توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند، درخواست مجوزهای استخدامی خود را با رعایت موارد ذیل به معاونت توسعه ارسال نمایند. معاونت توسعه نیز پس از بررسی، نسبت به تأیید یا عدم تأیید مجوز درخواستی اقدام و نتیجه را به دستگاه اجرایی اعلام می‌نماید.

- تبیین ضرورت نیازهای استخدامی

- تأمین اعتبار لازم برای استخدام‌های پیشنهادی در بودجه سنواتی

- وجود ساختار سازمانی مصوب در اجرای ماده (۲۹) و (۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

- رعایت الزامات، احکام و سیاست‌های قانونی مصوب در خصوص اصلاح ساختار و ترکیب نیروی انسانی و کاهش نیروی انسانی در امور تصدی و غیرحاکمیتی

ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف است به منظور جذب نیروی انسانی از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، متن آگهی استخدام پیشنهادی را (مطابق نمونه پیوست) برای تأیید و اخذ مجوز نشر به معاونت توسعه ارسال نماید.

تبصره ۱- دستگاه اجرایی موظف است قبل از ارسال متن آگهی استخدام پیشنهادی در چارچوب مجوزهای استخدامی مأخوذه، و پس از تأیید مشاغل مورد نظر بر اساس «برگ تعیین مشخصات شغل» توسط معاونت توسعه، اقدامات لازم را در خصوص اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به عمل آورد. در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد قانونی ایثارگران از بین افراد معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین نگردد، دستگاه اجرایی می‌تواند باقیمانده سهمیه فوق‌الذکر را در آگهی استخدام لحاظ نماید.

تبصره ۲- دستگاه اجرایی می‌تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط مندرج در ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد، آن را در زمان تنظیم آگهی استخدام منظور نماید.

ماده ۶- مجوز انتشار آگهی استخدام پس از بررسی و تطبیق «پیش‌نویس آگهی استخدام پیشنهادی» و «برگ تعیین مشخصات شغل» مربوط به مشاغل آگهی استخدام با ضوابط جاری، توسط معاونت صادر خواهد شد. در صورت تأیید آگهی استخدام پیشنهادی از سوی معاونت توسعه، امکان انتشار آن در اولین امتحان مشترک فراهم خواهد شد.

ماده ۷- دستگاه اجرایی موظف است برای استخدام از محل مجوز صادره، نسخه‌ای از آگهی استخدامی تأیید شده توسط معاونت توسعه را حداقل ۴۵ روز قبل از زمان برگزاری امتحان مشترک به مؤسسه مجری جهت درج در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عمومی ارسال نماید.

ماده ۸- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، امتحان استخدام (عمومی و تخصصی) برای دستگاه‌های اجرایی که دارای مجوز استخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام می‌باشند، به صورت امتحان مشترک فراگیر حداکثر دوبار در سال (در ماه‌های اردیبهشت و آبان) با راهبری و نظارت معاونت توسعه و توسط مؤسسه مجری برگزار می‌شود. معاونت توسعه لازم است فرآیندهای مربوط به بررسی و صدور مجوزهای استخدامی و صدور مجوز نشر آگهی استخدام را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که با رعایت ساز و کارهای قانونی و مفاد این دستورالعمل، امکان برگزاری امتحان مشترک فراگیر در زمان‌های مذکور فراهم گردد.

ماده ۹- امتحانات مشترک فراگیر با رعایت شرایط ذیل، برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد:

- درج نیازهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی (دارای مجوز نشر آگهی استخدام) به تفکیک دستگاه اجرایی، تعداد، شغل و محل جغرافیایی مورد تقاضا در دفترچه امتحان مشترک.

- فراهم نمودن امکان انتخاب متعدد برای داوطلبان استخدام در یک خوشه شغلی به تفکیک دستگاه، شغل و محل جغرافیایی (با تعیین اولویت انتخاب، برای مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند).

- اجرای امتحان مشترک فراگیر بر اساس خوشه شغلی در مقاطع زمانی مشخص.

- امکان انجام فرآیندهای مختلف امتحان مشترک فراگیر و ارسال و دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز آن نظیر ثبت‌نام، صدور کارت، اعلام نتایج و... در سامانه امتحانات.

تبصره- معاونت توسعه مدیریت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعیین خوشه‌های شغلی بر اساس مشاغل موجود در نظام اداری کشور و «حیطه‌های امتحان تخصصی» هر یک از خوشه‌ها اقدام نماید. خوشه‌های شغلی تعیین‌شده و حیطه‌های مربوط به آن‌ها، مبنای سؤالات تخصصی امتحانات مشترک خواهد بود.

ماده ۱۰- در زمان ثبت‌نام، داوطلبان استخدام با توجه به شرایط احراز اعلام‌شده، علاوه بر انتخاب شغل و محل جغرافیایی مورد تقاضا به عنوان انتخاب  اصلی، می‌توانند حداکثر تا سه (۳) گزینه دیگر در زمینه دستگاه اجرایی، محل جغرافیایی خدمت و یا شغل را مشروط بر اینکه در یک «خوشه شغلی» قرار گیرند، انتخاب نمایند.

تبصره- داوطلبانی که حد نصاب لازم را در امتحان مشترک کسب نموده ولی به لحاظ محدودیت ظرفیت پذیرش در اولویت اصلی انتخابی خود پذیرفته نشده‌اند، در صورتی انتخاب‌های بعدی آنان ملاک عمل قرار خواهد گرفت که داوطلب واجد شرایطی با انتخاب اصلی در آن شغل و محل مورد تقاضا وجود نداشته باشد.

ماده ۱۱- سؤالات مربوط به حیطه‌های عمومی امتحان مشترک توسط معاونت توسعه تهیه و با رعایت مقررات اسناد طبقه‌بندی شده در اختیار مؤسسه مجری قرار می‌گیرد. معاونت توسعه می‌تواند تهیه سؤالات عمومی را به مؤسسه مجری تفویض نماید.

ماده ۱۲- مواد امتحان عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- معارف اسلامی

۲- زبان و ادبیات فارسی

۳- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

۴- ریاضی و آمار مقدماتی

۵- زبان انگلیسی عمومی

۶- هوش و توانمندی‌های ذهنی

۷- فنآوری اطلاعات

تبصره ۱- تعداد سؤالات امتحان عمومی حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ سؤال خواهد بود که به صورت چهارگزینه‌ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

تبصره ۲- سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

تبصره ۳- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالات محاسبه خواهد شد.

تبصره ۴- به منظور احراز مهارت‌های پایه و عمومی فنآوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) داوطلبان استخدام موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفت‌گانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده توسط معاونت توسعه را ارائه نمایند.

ماده ۱۳- سؤالات حیطه‌های تخصصی امتحان مشترک بر اساس دانش و مهارت‌های تخصصی متناسب با خوشه‌های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارت معاونت توسعه، توسط مؤسسه مجری تهیه می‌گردد.

تبصره- تا زمان تصویب و ابلاغ مواد حیطه تخصصی هر خوشه شغلی، سؤالات تخصصی با رعایت مقررات اسناد طبقه‌بندی شده توسط دستگاه اجرایی مربوط طراحی و حداقل یک ماه قبل از برگزاری امتحان مشترک در اختیار مؤسسه مجری قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۴- سؤالات حیطه‌های تخصصی در امتحان مشترک با تونجه به خوشه شغلی مورد نظر و به صورت چهارگزینه‌ای با احتساب یک سوم نمره منفی به تعداد حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ سؤال خواهد بود.

ماده ۱۵- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انجام مصاحبه‌های استخدامی از پذیرفته‌شدگان امتحان مشترک اقدام نمایند. شرط لازم برای انتخاب افراد جهت انجام مصاحبه استخدامی، کسب حد نصاب می‌باشد و انتخاب افراد بر اساس مجموع نمره فضلی انان (با وزن چهل درصد (۴۰٪) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰٪) برای حیطه تخصصی) به تعداد سه (۳) برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱- در صورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در مشاغل و محل مورد تقاضا کمتر از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط معرفی خواهند شد.

تبصره ۲- مؤسسه مجری فهرست پذیرفته‌شدگان را برای مصاحبه استخدامی از طریق سامانه امتحانات اعلام می‌نماید. سامانه مذکور امکان دسترسی دستگاه‌های اجرایی و افراد پذیرفته شده را به نتایج امتحان مشترک فراهم خواهد نمود.

تبصره ۳- دستگاه اجرایی می‌تواند مصاحبه‌های استخدامی خود را به مراکز ارزیابی واگذار نماید.

ماده ۱۶- دستگاه اجرایی موظف است پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، نسبت به معرفی افراد اصلی به گزینش بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن هفتاد درصد (۷۰٪) برای امتحان مشترک (با در نظر گرفتن وزن‌های تعیین‌شده برای حیطه‌های عمومی و تخصصی در ماده ۱۵) و سی درصد (۳۰٪) برای مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش اقدام نماید. در صورت عدم تأیید افراد معرفی شده در فرایند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهند شد.

تبصره ۱- در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد دارای حد نصاب به گزینش، بر اساس مجموع نمره فضلی آنان (با وزن چهل درصد (۴۰٪) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰٪) برای حیطه تخصصی) برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاه اجرایی، افراد بومی شهرستان و بومی استان می‌باشد.

ماده ۱۷- دستگاه اجرایی موظف است با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی (ایثارگران و معلولین)، حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از تأیید فهرست پذیرفته شدگان اصلی توسط معاونت توسعه، مشخصات افراد مذکور را برای ادامه مراحل جذب و استخدام به گزینش اعلام نماید.

ماده ۱۸- هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت ماده (۱۶) قانون گزینش نسبت به اعلام نظر در خصوص فرد یا افراد معرفی شده در موعد مقرر اقدام نمایند.

ماده ۱۹- در صورتی که پس از اعلام نظر گزینش، نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبانی که در مصاحبه استخدامی پذیرفته‌اند تأمین نگردد، دستگاه اجرایی می‌تواند از سایر داوطلبان همان شغل و محل مورد تقاضا که در امتحان مشترک حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند، به ترتیب نمره فضلی برای انجام سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل آورد.

ماده ۲۰- دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان نهایی اقدام نماید و پذیرفته‌شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشد.

ماده ۲۱- دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، بعد از اخذ شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از معاونت توسعه، نسبت به صدور حکم کارگزینی آنان اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان نهایی ظرف مهلت مقرر یا انصراف کتبی آنان قبل از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می‌تواند با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات به ترتیب نمره فضلی در همان شغل و محل مورد تقاضا که حد نصاب امتحان مشترک را کسب نموده‌اند، اقدام نماید.

تبصره ۲- صدور شماره مستخدم صرفاً برای آن گروه از پذیرفته‌شدگان نهایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل جذب گردیده‌اند، امکان‌پذیر است.

ماده ۲۲- معاونت توسعه می‌تواند از طریق فراخوان عمومی در مشاغل خاص نسبت به برگزاری امتحان مشترک خاص توسط مؤسسه مجری اقدام نماید و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه از محل مجوزهای قانونی مأخوذه و در چارچوب قوانین و مقررات جاری از میان داوطلبان واجد شرایط که حد نصاب لازم را کسب نموده و اطلاعات آنان در سامانه امتحانات وجود دارد، نسبت به انتخاب افراد بر اساس نمره فضلی برای انجام سایر مراحل استخدام اقدام نمایند.

تبصره- تشخیص و تأیید مشاغل خاص با معاونت توسعه خواهد بود.

ماده ۲۳- معاونت توسعه موظف است سامانه امتحانات را حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ایجاد نماید. این سامانه امکان انجام فرآیندهای زیر را در خصوص امتحانات مشترک فراهم می‌آورد:

- اطلاع‌رسانی عمومی به داوطلبان استخدام

- امکان ثبت‌نام داوطلبان، صدور کارت، اعلام نتایج و...

- اعلام فهرست پذیرفته‌شدگان اولیه و نهایی در هر یک از مراحل استخدام

ماده ۲۴- اطلاعات افراد شرکت‌کننده در امتحانات مشترک که حدنصاب لازم را کسب نموده ولی به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش در دستگاه‌های اجرایی جذب نگردیده‌اند، در سامانه امتحانات نگهداری خواهد شد.

تبصره ۱- نتایج هر امتحان مشترک فراگیر و یا خاص به مدت دو (۲) سال از تاریخ اجرای آزمون معتبر خواهد بود. همچنین، درج اطلاعات افراد مذکور و نتایج امتحان مشترک در سامانه امتحانات، حقی برای افراد جهت استخدام در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌نماید.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هماهنگی معاونت توسعه در هر یک از مشاغل و محل مورد تقاضا که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر از نیاز دستگاه باشند، از بین پذیرفته‌شدگانی که اطلاعات آنان در همان خوشه شغلی در بانک اطلاعات افراد واجد شرایط سامانه امتحانات ثبت گردیده (در صورت وجود شرایط احراز و موافقت داوطلب) به ترتیب نمره فضلی نسبت به جذب داوطلبان اقدام نمایند.

ماده ۲۵- افراد دارای حد نصاب که اسامی آنها در سامانه امتحانات درج گردیده، در صورت تمایل به کسب امتیازات بالاتر و یا تغییر خوشه شغلی خود می‌توانند حسب مورد در سایر امتحانات مشترک نیز متناسب با رشته تحصیلی خود شرکت نمایند. چنانچه داوطلبان مذکور در امتحان مشترک بعدی نیز حد نصاب لازم را کسب نمایند، نتایج هر دو امتحان مشترک در سامانه مذکور ثبت و در مهلت تعیین شده دارای اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۶- ملاک عمل برای فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام امتحان مشترک می‌باشد.

ماده ۲۷- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (۱.۲) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (۱.۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد.

ماده ۲۸- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰٪) نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.

ماده ۲۹- تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد در صد (۱۰۰٪) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۰- استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ؟؟؟؟ موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می‌باشند، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۳۱- مدارک تحصیلی پایین‌تر یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین، مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام معتبر نمی‌باشد.

ماده ۳۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند آگهی استخدامی تأیید شده را جهت اطلاع‌رسانی عمومی در درگاه الکترونیکی دستگاه خود قرار دهند.

ماده ۳۳- ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۳۴- سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حد نصاب، سه درصد (۳٪) است.

ماده ۳۵- آگهی‌های استخدامی باید به گونه‌ای تنظیم شود که موارد مرتبط با وظایف و آگاهی داوطلبان استخدام از جمله شرایط و فرایندهای مختلف استخدام ، در آن لحاظ گردد.

ماده ۳۶- این دستورالعمل در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۳ به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده و جایگزین دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ و شیوه‌نامه ۱۵۹۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ گردیده و بخشنامه‌های شماره ۱۷۰۹/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ و ۴۶۶۳۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ و ۹۱۶۳/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ لغو می‌گردد.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

[ دوشنبه 1393/07/21 ] [ 10:51 ] [ اپراتور ]

 از سوی شرکت برق منطقه ای آذربایجان و با مشارکت نیروگاه تبریز صورت گرفت :

برگزاری مانور آتش سوزی و امداد و نجات در محل پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه تبریز

همزمان با هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی ، مانور آتش سوزی، زلزله وامداد و نجات در محل پست ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه تبریز برگزار شد.

این مانور پیش از ظهر روز شنبه 19 مهر ماه از طرف مجری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت و با  مشارکت شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی ترتیب یافت و طبق سناریو تدوین شده، توسط واحد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل برق آذربایجان ، اجرا گردید.

مانور مذکور با شرکت فعال واحدهای مجری مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ، امور انتقال نیروی آذربایجان شرقی ، مجری ایمنی وOHSAS ، امور دیسپاچینگ ، حراست و روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان  و واحد ایمنی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با موفقیت در مدت زمان مشخص شده انجام پذیرفت .

منبع : وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

[ یکشنبه 1393/07/20 ] [ 22:29 ] [ اپراتور ]

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را که به امضای حسن روحانی رئیس‌جمهور رسید، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال 1394 خود با رعایت زمان‌بندی و در قالب فرمهای مربوطه اقدام نمایند.

بر اساس ضواب مالی ناظر بودجه سال 94، استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند، افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1394 حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال 1393 (مندرج در موافقت‌نامه متبادله سال 1939) منظور نمایند.

دستگاه‌ها باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1394 معادل سال 1393 منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200/28298 مورخ 1390/11/9 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال 1394 پیش‌بینی اعتبار نمایند.

بر اساس این بخشنامه پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1394 ممنوع شد.

بر اساس پیوست شماره یک این بخشنامه، سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی 422 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از 126 هزار میلیارد تومان آن هزینه‌ای (جاری) و بیش از 295 هزار میلیارد تومان هم عمرانی است.

بخشنامه بودجه سال 94 به‌ همراه 4 پیوست و دو ضمیمه به شرح زیر ابلاغ شده است:

[ جمعه 1393/07/18 ] [ 2:16 ] [ اپراتور ]
[ دوشنبه 1393/07/14 ] [ 12:2 ] [ اپراتور ]

انتصاب در برق آذربایجان

طی حکمی از سوی مهندس حسین صبوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان، مهندس یعقوب علیزاده لمعانی به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و مهندس بهروز عباس نژاد معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت طرح وتوسعه این شرکت معرفی شدند.

مهندس صبوری همچنین در حکم جداگانه ای ضمن قدردانی از زحمات مهندس مقصود محمودعلیلو در سمت قبلی به عنوان معاون بهره برداری ، ایشان را به عنوان مشاور فنی مدیرعامل برق آذربایجان منصوب نمود.

در آیین تودیع و معارفه معاونین قبلی و جدید معاونت طرح وتوسعه و معاونت بهره برداری برق آذربایجان که روز چهارشنبه نهم مهر ماه با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ارشد و جمعی از مدیران و مجریان معاونت های طرح وتوسعه و بهره برداری ترتیب یافت ، مهندس صبوری مدیرعامل شرکت  ضمن قدردانی از زحمات مهندس علیلو، برای مهندس علیزاده لمعانی در پست جدید به عنوان معاون بهره برداری و همچنین برای مهندس عباس نژاد که علاوه بر مسئولیت معاونت برنامه ریزی و تحقیقات عهده دار سرپرست معاونت طرح و توسعه نیز شدند آرزوی موفقیت نمودند.

منبع:وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

[ چهارشنبه 1393/07/09 ] [ 18:20 ] [ اپراتور ]

ضوابط ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری (مصوبه شورای عالی اداری- پیش‌نویس)

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 24/4/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، در اجرای بندهای 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی» و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکيلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظاماداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، ضوابط «ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

مهم: با توجه به این‌که مطابق خبرها، در زمان تصویب این دستورالعمل، اصلاحاتی در متن آن صورت پذیرفته است، تا زمان ابلاغ رسمی و نهایی این دستورالعمل، مقررات مندرج در آن قابلیت استناد نخواهند داشت.

ضوابط ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی

تعاریف و اختصارات:

ماده 1- در این مصوبه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:

- سند برنامه نیروی انسانی دستگاه: عبارت است از برنامه ای که برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اساس ماموریتها، اهداف، استراتژیها و سیاستهای دستگاه، اسناد بالادستی، روند تغییرات و فناوریهای انجام فعالیتها، در سطوح مختلف سازمانی و منطقهای اعم از ستادی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز را در افق زمانی مورد نظر، مشخص میکند.

- ساماندهی نیروی انسانی: عبارتست از برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی که زمینه لازم برای ظرفیتسازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در بخش دولتی را بر اساس سیاستها، راهبردها، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه فراهم نماید، به گونهای که به افزایش کارآمدی و بهرهوری نیروی انسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.

- ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: به مجموعهای از اقدامات نظاممند اطلاق میشود که با هدف ایجاد توسعه توانمندیها و مهارتهای تخصصی و فنی کارکنان دستگاه برای پذیرش نقشهای جدید در دستگاه متبوع، سایر دستگاههای اجرایی و یا بخش غیردولتی صورت میپذیرد.

- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

- معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری

- واحدهای ستادی دستگاه: این بخش که فعالیتهای آن عمدتاً در حوزه مرکزی دستگاه‌های اجرایی و یا ادارات کل استان‌ها و شهرستان ها مستقر است، انجام وظایف برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و هدایت بخش‌های دیگر را بر عهده دارد.

- واحدهای عملیاتی دستگاه: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی هستند که تولید و تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی-حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.

- واحدهای پشتیبانی دستگاه: واحدها یا نیروهای متعلق به این بخش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدمات به دو بخش قبلی را بر عهده دارند. مشخصه اصلی وظیفه در این بخش، پشتیبانی‌ بودن وظیفه و مسبوق به سابقه‌بودن واگذاری آنها به بخش غیردولتی میباشد.

فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ذیل تدوین و برای تایید به معاونت ارایه نمایند:

الف) الزامات قانونی

1. واگذاری حداقل 20%  از تصدی‌های قابل واگذاری دولت طی هر برنامه (بند الف ماده 24 قانون مدیریت)

2. کاهش سالیانه 2% تعداد کارمندان در امور غیر حاکمیتی دستگاه (بند ب ماده 24 قانون مدیریت و بند ج ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه)

3. استخدام حداکثر معادل یک سوم خارج شوندگان از خدمت در مشاغل غیر حاکمیتی (بند ج ماده 24 قانون مدیریت)

4. عدم تجاوز تعداد کل نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه از 10%  تعداد پست‌های مصوب ( تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت)

5. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی (ماده 3 قانون سیاستهای اصل 44)

6. برون‌سپاری بخش‌های پشتیبانی از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی (ماده 17 قانون مدیریت)

7. انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی از طریق بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با سازوکارهای خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت (ماده 13 قانون مدیریت)

8. اداره بخش‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی با سازوکار قیمت تمام شده (ماده 16 قانون مدیریت)

9. افزايش نسبت کارکنان متخصص و با تحصيلات دانشگاهي به كل کارکنان در نظام اداري (بند و ماده 42 قانون مدیریت)

10. توجه بيشتر به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و افزايش نسبت نيروهاي متخصص در اين مناطق (تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه)

11. عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی (مواد 41 و 44 قانون مدیریت و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه)

ب) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی:

سند برنامه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی شامل اجزای زیر خواهد بود:

1- اهداف، برنامه‌ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاستهای انجام فعالیتها

2- بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی

3- برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت

4- مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود)

5- بررسی وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی

6- تنظیم گامهای عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن به وضعیت تعادلی

ج) سطوح برنامه: برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد:

1- سطح واحدهای ستادی

2- سطح واحدهای عملیاتی

تبصره 1: معاونت موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی و چارچوب فوق‌الذکر به گونه‌ای عمل نماید که هر سال کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به میزان 4% کاهش یابد.

تبصره 2: دستگاه‌های اجرایی در زمان ارسال سند برنامه نیروی انسانی خود، الزامات و سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای برنامه را به معاونت پیشنهاد می‌نمایند تا در صورت تایید معاونت، مراتب در سیر مراحل تصویب و ابلاغ قرار گیرد.

*******   ****** اولویت‌های ساماندهی نیروی انسانی:

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در تدوین برنامه نیروی انسانی، نسبت به ارزیابی کمی و کیفی نیروی انسانی موجود اقدام و در تعیین نیروهای واجد شرایط برای حفظ در دستگاه بر اساس اولویت‌های ذیل عمل نمایند:

1- اولویت دارندگان مدارک دانشگاهی خصوصاً فوق لیسانس و بالاتر  و تناسب رشته تحصیلی آنان با  تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دستگاه

2- اولویت نیروی انسانی با تجربه بیشتر نسبت به افراد با تجربه کمتر

3- اولویت نیروهای با نتایج ارزیابی عملکرد مطلوب‌تر

تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط معاونت، نسبت به تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود و یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند، بر اساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.

الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:

ماده 5- در اجرای مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه و قضاییه (از جمله دستگاه‌های مشمول بند «ب» ماده 20 قانون مذکور) با مجوز معاونت امکان‌پذیر است.

ماده 6- دستگاههای اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را به معاونت ارسال مینمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی مورد نیاز اقدام گردد. معاونت موظف است قبل از صدور مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای مازاد سایر دستگاه-های اجرایی مورد بررسی قرار دهد. صدور مجوز استخدام و به کارگیری به صورت قراردادی منوط به حصول اطمینان از عدم وجود نیروی واجد شرایط در سامانه الکترونیکی موضوع ماده 9 این مصوبه خواهد بود.

تبصره 1: هرگونه استخدام در دستگاههای اجرایی، از تاریخ این مصوبه و به استناد بند «ب» ماده 45 قانون مدیریت به صورت پیمانی خواهد بود.

تبصره 2: استخدام در واحدهای ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.

ماده 7- آن دسته از نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمونهای استخدامی ادواری سالهای 1381، 1383 و 1384 (موضوع بند 7 تصویبنامه شماره 25296/ت 25086هـ مورخ 29/5/1380 هیات وزیران) قبول شده‌اند، در صورت وجود سهمیه استخدامی دستگاه و وجود پست مصوب بلاتصدی متناسب برای آنان بر اساس تناسب مدرک تحصیلی با شرایط احراز شغل در طرح طبقهبندی مشاغل، به استخدام پیمانی دستگاه اجرایی در میآیند.

ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای مازاد:

ماده 8- نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که براساس تراز نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی تناسب لازم را با تراز نیروی انسانی نداشته باشند، مازاد تلقی گردیده و مطابق با سازوکارهای ذیل نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنان اقدام خواهد شد.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی که براساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته باشند، مکلفند مشخصات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مازاد را در سامانه الکترونیکی که توسط معاونت طراحی و اجرا می‌گردد ثبت نموده تا با رعایت قوانین مربوطه نسبت به ساماندهی آنان بر اساس این مصوبه اقدام نمایند.

ماده 10- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ارسال اطلاعات نیروی انسانی مازاد در سطح استان و شهرستان به استانداری مربوطه اقدام نمایند. استانداری‌ها موظفند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابجایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بلاتصدی متناسب در دستگاه مقصد)، با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

ماده 11- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی‌های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را که در اجرای این مصوبه صورت می گیرد، به منظور خرید خدمات از بخش غیردولتی و ارتقاء بخشی به کیفیت خدمات، به سایر فصول هزینه‌ای دستگاه اضافه نماید.

تبصره: اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سایر دستگاه‌های اجرایی به دستگاه مقصد منتقل خواهد شد.

ماده 12- در انتقال و جابجایی نیروهای مازاد مشمول جابجایی چنانچه شهر محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. لیکن در صورت عدم تغییر شهر محل خدمت کارمند در اثر انتقال، لزومی به اخذ موافقت مستخدم وجود ندارد.

ماده 13- دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی نیروهای مازاد رسمی، پیمانی و قراردادی خود، حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوطه به روش‌های ذیل اقدام خواهند نمود:

1-  آماده به خدمت (بر اساس ماده 122 قانون مدیریت)

2- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (براساس ضوابط مربوطه)

3- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

4- بازخرید سنوات خدمت (بر اساس بند ب ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)

5- مرخصی بدون حقوق با پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی با موافقت دستگاه (براساس بند «ج» ماده 21 قانون مدیریت و ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)

6- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذیربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

7- انتقال به بخش غیر دولتی (براساس بند د ماده 21 قانون مدیریت)

8- ماموریت به بخش غیردولتی (براساس بند هـ ماده 21 قانون مدیریت)

9- امکان ادامه همکاری نیروهای پیمانی و قراردادی مازاد تا پایان مدت قرارداد (حداکثر تا مدت یکسال)

ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا شش ماه پس از تصویب سند برنامه نیروی انسانی توسط معاونت، نسبت به اعلام و تعیین تکلیف نیروهای مازاد اقدام نمایند. به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای ماده (13)، دستگاه‌های اجرایی از کلیه اختیارات انگیزشی (از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری) استفاده می‌نمایند. در صورت عدم اجرای مفاد مذکور در برنامه زمان‌بندی مصوب، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (77) قانون مدیریت از پرداخت فوق‌العاده های مربوطه به کارکنان مازاد از تاریخ تعیین شده خودداری می‌گردد.

ماده 15- آن دسته از دستگاههای اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت می‌باشد، باید به گونه‌ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد نصاب تعیین شده (حداکثر 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب) سالانه حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را با رعایت اولویت‌های عنوان شده در ماده 3 این مصوبه کاهش دهند.

تبصره: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت موظفند در هنگام مبادله موافقت‌نامه بودجه هر سال، هماهنگی و اقدامات لازم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورند.

توانمندسازی نیروهای مازاد:

ماده 16- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی تخصصی- حرفه‌ای ذیربط موظفند نسبت به طراحی، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی بخش‌های مختلف غیردولتی برای معرفی شدگان از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت آماده‌سازی آنان برای جذب در بخش غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره: دستگاه اجرایی متبوع کارمند موظف است حقوق و مزایای اینگونه کارمندان را در طول مدت دوره آموزشی مورد نظر، پرداخت نماید. پرداخت حقوق و مزایا به اینگونه کارمندان پس از اتمام دوره آموزشی که فقط یکبار برای هر فرد برگزار می‌گردد، ممنوع است.

ماده 17- دستگاه‌های اجرایی موظفند در اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی و خصوصی و در اجرای ماده 22 قانون مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی آزاد شده از محل طرح ساماندهی دستگاه‌های اجرایی را مورد لحاظ قرار دهند.

سایر ضوابط:

ماده 18- معاونت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد) شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا پایان سال 1393 تهیه نموده و برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. صدور مجوز استخدام در چارچوب احکام قانونی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارتخانه‌های مذکور، براساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.

ماده 19- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تخصیص «کد شناسایی» که براساس شاخصها و استانداردهای نیروی انسانی متناسب با جمعیت دانش‌آموزی هر استان توسط معاونت ابلاغ می‌گردد به کلیه کارکنان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام نماید. هرگونه پرداخت حقوق به کارکنان کادر آموزشی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت آموزش و پرورش موکول به داشتن کد شناسایی می‌باشد.

تبصره 1: انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد بوده و در صورت انتقال نسبت به لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می‌گردد.

تبصره 2: انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد بوده در این صورت کد شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می‌گردد.

ماده 20- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حسب مورد برنامه نیروی انسانی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامات قانونی (از جمله مواد 16، 20، 57 و 65  قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و برای تایید به معاونت ارایه نمایند.

ماده 21- تأمین خدمات پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکار ماده (17) قانون مدیریت توسط شرکت‌های پیمانکاری صورت خواهد گرفت.

تبصره: دستگاههای اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای انسانی شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین‌تر که در سالهای اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردیده، به قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافتهاند را طی سه سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی نمایند.

ماده 22- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می‌باشد و برنامه نیروی انسانی پس از تصویب در شورای مذکور و تایید بالاترین مقام دستگاه برای تایید به معاونت ارسال می‌گردد.

ماده23- معاونت موظف است با استقرار نظام ارزیابی مناسب، گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

lمنبع: http://www.shenasname.i

[ یکشنبه 1393/07/06 ] [ 20:45 ] [ اپراتور ]

با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد:1393/6/25 سه شنبه

بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در جلسه شورای عالی اداری

جلسه شورای عالی اداری عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه شورای عالی اداری عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداران تهران و زنجان نیز حضور داشتند، عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی از اقدامات انجام شده دو ماه اخیر در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری ارائه کرد.
تصویب پیش نویس لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی دولت، ابلاغ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و چاپ و انتشار آن، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع در نظام اداری به کلیه دستگاه های اجرایی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعیین بازرسان وزرا و روسای دستگاه های اجرایی برای نظارت بر اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (کنترل مفاسد اداری) و برگزاری جشنواره شهید رجایی پس از ۷ سال از جمله اقدامات انجام شده ظرف ۲ ماه گذشته بود که جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تشریح جزئیات آن پرداخت.
بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی نیز بخشی از زمان این جلسه را به خود اختصاص داد و موادی از پیشنهادات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در راستای ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادات به تصویب رسید.
بر اساس این دستورالعمل دستگاه های اجرایی مکلفند سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی تهیه و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند.
بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی براساس اهداف، برنامه ها وتکالیف قانونی دستگاه ؛ برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی ؛ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی( وضع مطلوب)؛ تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی( تعادل، مازاد و یا کمبود) و تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به وضع تعادلی ، مهمترین محورهای سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است.
[ جمعه 1393/06/28 ] [ 19:22 ] [ اپراتور ]
در ادامه مطلب می توانید نامه ارسالی از جانب توسعه منابع انسانی وزارت نیرو به کلیه شرکتهای تابعه با موضوع ارسال آمار تنوع استخدامی مشاهده نمایید.

فایل مزبور را دوست و همکار عزیزمان با نام مستعار "شیرازی" برایمان ارسال نموده اند، با سپاس فراوان از ایشان.

منبع:وبلاگ اپراتورهاي برق باختر


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1393/06/20 ] [ 1:52 ] [ اپراتور ]
[ یکشنبه 1393/06/16 ] [ 16:1 ] [ اپراتور ]

عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت توانیر و شرکتهای زیر مجموعه در سال 93

دریافت فایل

[ پنجشنبه 1393/06/13 ] [ 14:47 ] [ اپراتور ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

Email:operatorazar@gmail.com
امکانات وب